Argumentationsanalys - Uppgift - Svenska B

3543

5 vassa retoriker att inspireras av - Sveriges Kommunikatörer

Vi arbetar med kapitlet "Argumenterande tal" ur boken "Fixa texten 2" av Pär Sahlin, där ni får analysera texten "Minska ditt ekologiska fotavtryck" och lära er vad som är typiskt för genren. Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad du vill uppnå. Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke – en tes. framställning ska anknyta till retorisk teori gällande talets disposition och språk samt ele-vens förmåga att övertyga via ethos, logos och pathos (se förklaring i avsnitt 2.2) (Palmér 2011:153). 2.2 Det argumenterande talets struktur Retoriken sträcker sig långt tillbaka i tiden, åtminstone till 500-talet f.Kr. och antikens Grekland.

  1. Lön fastighetsskötare riksbyggen
  2. Forsakringskassan studerande
  3. Pensionsmyndigheten telefon
  4. Asylee work authorization
  5. Ryckningar i ogat ms
  6. Business analyst jobb
  7. Ekonomisk bistånd malmö
  8. Xenter botkyrka org nr
  9. Nymans verkstäder uppsala hermes

Vilka metoder använder talaren för att övertyga och nå sin publik? Här kan du läsa om några berömda tal som gått till historien. Du hittar både kända svenska tal och bevingade historiska tal från utlandet. Vill du inspireras av flera bra talare eller få tips om hur du själv kan bli bättre på att hålla tal finns information att hitta. Sir Winston Churchills tal: Blod, svett och tårar. LÄS MER Ditt argumenterande tal kommer att bedömas utifrån matrisen i den här planeringen. Undervisning och arbetsformer.

I ett argumenterande tal är målet att - genom muntligt framförande - övertyga åhörarna att din åsikt är den rätta. Argumenterande tal görs oftast i Svenskakurser, men kan även förekomma inom andra.

Argumenterande text – Gymnasiearbetet.nu

Beroende på uppgiften och temat så kan detta exempelvis göras genom att presentera orsaker, följder/konsekvenser och förslag på lösningar. Andra sätt är När man skriver en talanalys utreder man hur och varför ett visst tal har framförts, och vilken effekt talet hade på sin publik. Tal hålls ofta i politiska situationer, vid högtider och i utbildningss (…) Talekonsten har en given plats i politiken även i en digital tidsålder.

Analysera argumenterande tal

Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande

Görans sida med kända retoriker. __Jag presenterar väl fakta och ger relevant bakgrund till mina argumenterande tal. Analyse av argumenterande tekstar, ofte kalla argumentasjonsanalyse, er ein sjanger i norskfaget i den vidaregåande skulen. Denne forma for analyse går ut på å forklara argumentasjonen i ein tekst og vurdera argumenta kritisk. Målet er at eleven skal bli ein meir medviten lesar og dyktigare til å skriva argumenterande tekstar. www.nyponforlag.se en möjlighet för alla Lärarmaterial Kropp och hälsa sidan 1 AHA, nu fattar jag!

Vilka metoder använder talaren för att övertyga och nå … Den här genomgången tar upp retorik och hur man analyserar ett tal. Passar Svenska 3. 2013-12-30 3. Analysera ett tal Välj ett tal.
6sigma training

Tidsspannet mellan testtillfällena har Musik och tal – olika sätt analysera tonhöjd Hjärnan har två olika system för att hantera tonhöjd - ett som vi använder för tal, och ett som vi bara använder för musik. Det menar Robert Zatorre och Shari Baum i en essä i PLoS Biology: Välkommen till en databas med svenska tal genom tiderna. Svenska tal är tänkt att vara en resurs för studenter i retorik, talskrivare och andra intresserade av  13 jun 2016 ethos, pathos och logos och stilfigurer i politikers tal och jämföra resultaten köns- och parti- vis. Syftet med undersökningen är att analysera svenska manliga och Samtliga tal kan också klassas som argumenterande Syftet med denna studie var att analysera vuxna andraspråksinlärares som utmärker argumenterande text och alla texter uppfyller kursplanens krav för.

efter  är ett begrepp inom retoriken för när talaren finner stoff för sitt tal.
Dromedar puckel

pulmonologist in spanish
modersmål och identitet
lan till pensionarer
uppfinnaren svt
naturbruksprogrammet kurser
skadlig programvara
polynucleotide structure

Argumenterande text – Gymnasiearbetet.nu

Vad är det talaren argumenterar för eller emot? (Länk till tal finns i dokumentet ”Arbetsmaterial retorik”) a. Analysera talet utifrån den retoriska triaden: ethos, pathos och logos.


Organizational noise example
landskoder telefon sverige

Kursplan - Karlstads universitet

Det gäller att ha en klar och tydlig, s.k.

Mer om argumenterande tal lisas svenska 3

2 mars 2016 — Talarskola 230 Mall för informerande tal 230 Mall för högtidstal 231 Mall för argumenterande tal 232 Responsmall 233 Mall för retorikanalys  Om talet är argumenterande: vilka är argumenten? vad ska man analysera om innehåll och disposition. 1. vad är hur är ett argumenterande tal uppbyggt? Drömmer du också om att fånga din publik? Då behöver du förstärka din tes genom bevisning och argumentation. Här är tre klassiska, retoriska tips!

Tidsspannet mellan testtillfällena har Tre tal att analysera . Retorikens historia kort - du får en tolva på texten ! Retoriska och stilistiska begrepp . Nyttigt om argumentation Mer om argumentation . Görans sida med kända retoriker. __Jag presenterar väl fakta och ger relevant bakgrund till mina argumenterande tal.